KUTATÁSI KÉRDŐÍV
A Múzeumok Ma 2020 elnevezésű kutatás célja a magyar múzeumi szféra átfogó állapotfelmérése, a jelen szakmai helyzet teljes körű feltérképezése, nagy hangsúlyt fektetve a statisztikák elemzésére és a fenntartói vélemények megismerésére. A kutatási eredmények ismerete támogatja a felelős szakmai és kultúrpolitikai döntéshozatalt, kijelöli a lehetséges fejlődési irányokat, valamint hozzájárul a múzeumi szféra szemléletformálásához.

A kutatás aktualitását adja, hogy a múzeumokat érintő 2013. január elsején életbe lépő változások óta eltelt időszak szükségesé teszi annak vizsgálatát, hogy a fenntartó váltás milyen hatással volt a múzeumokra, illetve a fenntartókra és ezeknek mik voltak az okai. Az elmúlt években több, a múzeumi szféra egyes területeit felmérő kutatás készült, azonban a múzeumi közegről teljes és átfogó képpel nem rendelkezünk. A kutatással lehetőségünk lesz a korábbi kutatások kiegészítésére is, az egyes területek kérdésköreinek bővítésével és a válaszadásba a múzeumi vezetők mellett a munkatársak, valamint a fenntartói oldal bevonásával. Ezek mellett fontosnak tartjuk a múzeumi, közgyűjteményi ágazat aktuális és akut problémáira adott megoldási javaslatok felmérését is.

A kutatásban a kulturális államtitkárság múzeumi főosztálya, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet, mint a kutatás koordinátora, továbbá a szentendrei Szabadtéri Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és a múzeumi szervezetfejlesztéssel foglalkozó MúzeumOD vesznek részt.

A kutatás az alábbi területekre fókuszál:

Az ország minden múzeumára kiterjedő kutatásba a múzeumok főigazgatóit, igazgatóit, középvezetőit és munkatársait, a fenntartó önkormányzatok polgármestereit, valamint a múzeumokkal kapcsolatban álló szolgáltató cégek vezetőit vonjuk be. A kutatás során kvantitatív (online kérdőíves adatbekérés, statisztikai adatok begyűjtése) és kvalitatív (fókuszcsoportos beszélgetés, mélyinterjúk) adatgyűjtést végzünk, valamint korábbi kutatások eredményeit is felhasználjuk.

A kérdőív kitöltése önkéntes, a kérdőív nem terjed ki személyes adatokra, így a válaszok nem köthetők a válaszadó személyéhez. Az adatokat a www.online-kerdoiv.com oldal gyűjti (Adatkezelési tájékoztató) és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet kezeli, azokat csak a kutatásban résztvevők kapják meg kiértékelés céljából.